IELTS Nedir?

IELTS Nedir?

IELTS, Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı, İngilizce'nin kullanıldığı ortamlarda öğrenim görmek veya çalışmak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliğini belirlemek üzere tüm dünyada uygulanan ve en çok tercih edilen İngilizce dil sınavıdır.

Sınav formatı nasıldır ve sınav ne kadar sürmektedir?

 

IELTS, dört aşamadan oluşmaktadır: Dinleme (30 Dakika), Okuma (60 Dakika), Yazma (60 Dakika) ve Konuşma (11-14 Dakika). Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Dinleme, Okuma ve Yazma sınavları tek oturumda gerçekleşir. Konuşma sınavı ise, başvuru sırasında seçilen tarihte gerçekleştirilir.

 

 

  1. IELTS Listening Exam (Dinleme Sınavı) : 40 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 40 dakikadır. Sınavda anadili İngilizce olan kişilerin konuşmalarından oluşan 4 kayıt dinletilir ve ardından birtakım sorular sorulur.

 

1.Kayıt: 2 kişi arasındaki günlük bir konuşma

2.Kayıt: 1 kişi tarafından yapılan günlük bir konuşma

3.Kayıt: 4 kişi arasında yapılan eğitim ve öğretim ile ilgili bir konuşma

4.Kayıt: 1 kişi tarafından yapılan akademik bir konuşma

 

 

  1. IELTS Reading Exam (Okuma Sınavı) : 40 soru sorulmaktadır ve sınav süresi 40 dakikadır. Akademik IELTS ve Genel IELTS sınavları için farklı sorular sorulmaktadır.

 

Akademik IELTS için okuma testi : Bu bölüm betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik gibi birçok türden üç uzun metin içerir. Bu metinler kitap, bülten, dergi ve gazetelerden alınır. Metinler uzman olmayan bir kitle için seçilmiş olmakla beraber, üniversite derslerine girecek veya profesyonel tescil isteyen kişiler için uygundur. Genel IELTS için okuma testi : Kitap, dergi, gazete, bildiri, reklam, şirket el kitapları ve kılavuzlarından alınmış parçalar. Bunlar İngilizce konuşulan bir çevrede günlük olarak karşılaşacağınız türden materyallerdir.

 

 

  1. IELTS Writing Exam (Yazma Sınavı) : 2 soru sorulur. Sınav süresi 60 dakikadır. 1. Soru için en az 150 kelime, 2.soru için en az 250 kelime yazmanız istenir. Akademik IELTS ve Genel IELTS sınavları için farklı sorular sorulmaktadır.

 

Akademik IELTS için yazma testi : Resmi bir dil kullanılması gerekmektedir.

1.soruda bir grafik, tablo, çizelge veya diyagram verilerek bununla ilgili açıklama yapılması istenmektedir. 2.soruda ise bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında yazı yazılması istenmektedir. Resmi bir dil kullanılması gerekmektedir.

Genel IELTS için yazma testi : 1.soruda bir durum verilmekte ve bu durumla ilgili bilgi veya açıklama istenmektedir. Mektupta kişisel, yarı-resmi veya resmi bir üslup kullanabilirsiniz. 2.soruda ise bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında yazı yazılması istenmektedir.

 

 

  1. IELTS Speaking Exam (Konuşma Sınavı) : Bir uzman ile karşılıklı konuşarak yapılmaktadır. Farklı aksanlar kullanılabilen sınavda rahat ve doğal olmanız beklenmekte, akıcılık ve tutarlılık, kelime dağarcığı, dil bilgisi ve doğruluk ile telaffuz dahil dört kriter üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Sınav 3 bölümden oluşmakta ve kayıt edilmektedir. Sınav süresi 11-14 dakika arasıdır. Konuşma sınavına aynı gün girme mecburiyeti yoktur. IELTS sınav tarihinizden bir hafta öncesinden başlayarak bir hafta sonrasına kadar bu testi verebilirsiniz.

 

Bölüm 1: Karşılıklı tanışma ve kimlik doğrulama ile başlayan bu bölümde, ev, aile, iş, eğitim ve hobileriniz gibi genel konular hakkında sorular sorulacaktır.

Bölüm 2: Sınav görevlisi tarafından bir konu verilecek, konuyla alakalı 1-2 dakika konuşmanız istenecek ve ardından 1-2 soru sorulacaktır. Konu verildikten sonra 1 dakika düşünme süresi verilmektedir.

Bölüm 3: Sınav görevlisi tarafından Bölüm 2'nin konusu ile ilgili daha soyut ve tartışmaya açık ilave sorular sorulmaktadır.

 

Akademik ve Genel Eğitim modülleri arasındaki fark nedir?

 

IELTS testinin iki modülü bulunur: Akademik ve Genel Eğitim. Akademik testi İngilizce yeterliliği gerektiren programlarda almak isteyen kişiler için uygulanır. Genel Eğitim modülü ise İngilizce konuşulan bir ülkede iş deneyimi, eğitim programları veya göçmenlik amacıyla kullanmak isteyen adaylar içindir. Her kurum kendi kabul kurallarını kendi belirlemektedir. Bazı durumlarda, IELTS’in iki türü de kabul edilebilir. 

 

 

IELTS testini kimler kabul ediyor?

 

Dünya çapında IELTS, aralarında devlet, akademik ve istihdam kurumlarının da yer aldığı 11 binden fazla kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmektedir. Dahası, IELTS, göçmenlik için İngilizce yeterliliğini şart koşan ülkelerce de kabul edilen bir İngilizce dil sınavıdır.

 

IELTS Sınav Tarihleri

IELTS sınavı sıklıkla yapılan bir sınavdır. Kağıt üzerinde yapılan sınavlar her 10 günde 1 kez, bilgisayar ortamındaki sınavlar ise haftada 2 kez yapılmaktadır. Sınav kontenjanla sınırlı olduğu için sınava girmek istediğiniz tarihten en az 1 ay önce sınav başvurusu yapmanızı tavsiye etmekteyiz.

IELTS Sınav Yerleri

Türkiye’de IELTS sınavları British Council ve IDP IELTS resmi kurumları tarafından yapılmaktadır. British Council, Türkiye’de toplamda 7 ilde sınav gerçekleştirmektedir. Bu iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ile talep doğrultusunda Erzurum ve Karabük’tür.

 

IELTS Skorları Nelerdir? Hangi Skor Hangi Seviyeyi İfade Eder?

IELTS Skoru

İngilizce Seviye (CEFR)

8,5 – 9,0 arası

C2 (uzmanlık)

6,5 – 8,0 arası

C1 (ileri seviye)

5,0 – 6,0 arası

B2 (orta üstü seviye)

4,0 – 5,0 arası

B1 (orta seviye)

3,5 ve daha aşağı

A0/A1/A2 (başlangıç – temel seviye arası)