Hakkımızda

Hakkımızda

    ESL Akademi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Amerika’daki prestijli üniversitelerde eğitim almış master ve doktora yapmış İngilizce öğretmenleri ve Dilbilimcilerden oluşan kadroya sahip bir kurumdur. Hocalarımız, uzmanlık alanlarında derin bir bilgi birikimine sahiptirler ve öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmak için bu bilgilerini aktif olarak kullanmaktadırlar.


     Misyonumuz, her öğrenciye eşit ve kapsayıcı bir eğitim sunmak ve dil edinimi sürecinde öğrencinin öğrenme tarzını, ihtiyaçlarını ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak onlara uygun bir öğrenme deneyimi sağlamaktır. ESL Akademi olarak, her öğrencinin bireysel öğrenme tarzını anlamak ve onların öğrenme sürecini kişiselleştirmek için titizlikle çalışıyoruz. Bu sayede, öğrencilerin dil becerilerini en etkili şekilde geliştirmelerine destek oluyoruz.


     Holistik öğrenme yaklaşımı benimseyen kurumumuz, dil öğreniminde bütüncül bir perspektif sunar. Dilin sadece gramer ve kelime bilgisiyle sınırlı olmadığını ve dil öğreniminin daha geniş bir kapsamı olduğunu kabul ederiz. Bu nedenle, öğrencilerimize dilbilgisi, konuşma pratiği, dinleme becerileri, yazma yetenekleri, kültürel anlayış, iletişim ve özgüven gibi alanlarda destek sağlarız. Öğrencilerimizin dil öğrenimi sürecindeki tüm yönlerini güçlendirmek ve kapsamlı bir dil becerisi kazanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli ders ve aktiviteler sunarız.


     ESL Akademi olarak, her öğrencinin dil öğrenimi potansiyelini en iyi şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanımak ve onları desteklemek için çeşitli yöntemler ve kaynaklar sunarız. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme sürecine etki eden faktörleri göz önünde bulundurarak, derslerimizi ve programlarımızı özelleştiririz. Bu şekilde, öğrencilerimizin dil öğreniminde sürdürülebilir bir başarı elde etmelerini sağlarız.


     Özetle ESL Akademi, öğrencilere eşit ve kapsayıcı bir eğitim sunan, öğrencinin öğrenme tarzını ve çevresel faktörleri dikkate alan, bütüncül ve holistik bir dil öğrenme deneyimi sağlayan bir kurumdur. 
Hocalarımızın ODTÜ, Boğaziçi ve Amerika’daki prestijli  üniversitelerde dilbilim ve ELT alanında doktora yapmış olmaları, bilimsel bir yaklaşımı ve öğrenmenin temelini oluşturan araştırmaları desteklememize olanak tanır. Bu sayede, her öğrencinin dil becerilerini geliştirmesi ve İngilizceyi sürdürülebilir bir şekilde kullanması için en iyi eğitimi sağlamaktayız.